Logo
Despre mine

Who i am

Despre mine

img

Ciprian Diaconu

EXPERT MARKETING ON-LINE ORIENTAT CǍTRE VÂNZǍRI

În primul rând sunt vânzǎtor iscusit, prin urmare toatǎ strategia de marketing pe care ţi-o propun e orientatǎ cǎtre vânzǎri. Marketing-ul înseamnǎ în primul rând creştere şi apoi notorietate şi toate celelalte derivate.

Voi comunica deştept pe Facebook în numele tǎu şi prin reclame atent ţintite, îţi voi aduce clienţi noi.

Obiectivul meu este ca tu sǎ strigi “Opreşte reclama” pentru cǎ nu mai faci faţǎ cererilor. Aşa va fi dacǎ ne consultǎm reciproc şi ţinem aproape.

Fǎrǎ bla-bla-uri inutile. Hai sǎ vindem, cǎ din vânzǎri trǎim cu toţi şi nu din texte.

Sunt autorul cǎrţii “BIG LIKE. Comunicǎ deştept şi dubleazǎ-ţi vânzǎrile” şi te invit sǎ-ţi duci afacerea la nivelul urmǎtor. Doar nu vrei sǎ rǎmâi unde eşti acum, nu?

PS: Lucrez numai cu cei care au încredere maximǎ în ceea ce vând. Punct. Nu negociez asta.

Fapte, nu vorbe

0
Companii care au apelat la serviciile mele
0
Numǎrul de clienţi B2B calificaţi obţinuţi
0
Procentul minim de creştere a vânzǎrilor dupǎ intervenţia mea
Experienţǎ

Extras din CV

Experienţǎ

Comunicare si Relatii Publice

 • Publicitate
 • Materiale promotionale
 • Strategie de marketing online
 • Facebook

Postari FacebookLogoStrategie de marketing online si offlineMateriale publicitareConcept grafic unitarConsultanta privind cresterea vanzarilorWebsiteSEO

Expert organizare evenimente, comunicare si relatii publice

 • Organizare evenimente
 • Comunicare
 • Relatii publice
 • Publicitate

Proiect 1: "Cultura Civica pentru tinerii sectorului 1"Proiect 2: "Sezatorile la romani"

Expert organizare evenimente, comunicare si relatii publice

 • Organizare evenimente
 • Comunicare
 • Relatii publice
 • Publicitate

Titlul evenimentului: “Serbările Zăpezii”Principalele responsabilităţi:- coordonarea evenimentelor culturale - asigurarea interpreţilor, a ansamblurilor şi a artiştilor de muzică în vederea susţinerii recitalurilor - asigurarea serviciilor tehnice şi activităţi suport pentru interpretare artistică la scenă: scenotehnică, sunet, video, lumini şi echipament electric - asigurarea tuturor echipamentelor necesare conform riderului tehnic solicitat de artişti, formaţii şi ansambluri - asigurarea comunicării şi promovării evenimentului pe reţele de socializare - asigurarea serviciilor de realizare elemente vizuale de promovare: print autocolant, casetă luminoasă - realizarea elementelor de decor: decor specific şi montajul aferent - servicii de realizare a conceptului grafic şi dtp-ul evenimentului - servicii şi produse conexe evenimentului: fotograf, operatori camera video filmare full HD, realizare montaj video, - servicii de coordonare şi organizare, transport, montare, operare şi demontare echipamente, lumini arhitecturale - servicii de pază, servicii de apărare împotriva incendiilor, ambulantă - comunicare şi relaţii publice, consultanţă

Expert organizare evenimente, comunicare si relatii publice

 • Organizare evenimente
 • Comunicare
 • Relatii publice

Titlul proiectului: “Servicii organizare evenimente interne și internaționale și vizite studiu" în cadrul proiectului „Pro Juvenes – parteneriat transnațional pentru o piață incluzivă a muncii pentru tineri” POSDRU/171/6.4/s/146751 Obiectivul proiectului: consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etcPrincipalele responsabilităţi: Activitatea de coordonare a evenimentelor pentru dezvoltarea rețelei tematice europene și naționale prin organizarea unor seminarii naționale, mese rotunde, grupuri de lucru, conferințe tematice naționale. Cele 29 de evenimentele programate pe toată suprafaţa României au avut rolul de catalizator al parteneriatelor viitoare, un creuzet de idei şi soluţii pentru dezvoltarea resurselor umane, incluziune socială şi insertie profesională a tinerilor.Activitatea de organizarea a evenimentelor externe s-a realizat în 13 state membre ale Uniunii Europene unde au avut loc evenimente în vederea încheierii de parteneriate transnaţionale cât și a schimburilor de experiență și bune practici.Organizarea tuturor evenimentele proiectului (seminarii naţionale, conferinţe, întâlniri de lucru, vizite în teren, încheiere parteneriate internaţionale, mese rotunde, grupuri de lucru, s.a.), servicii ce au inclus servicii de reuniuni şi conferinţe la hotel, dotarea cu elemente de scotehnica sunet şi lumini, servicii de sonorizare, servicii de traducere.Serviciile au constat în asigurarea serviciilor interne şi internaţionale de cazare în hoteluri a participanţilor, a transportului intern şi international, rutier şi aerian, a transferului de la aeroport, a asigurării sălilor de desfăşurare a evenimentelor, a serviciilor de sonorizare inclusiv traducere simultană şi interpretariat cu traducători autorizaţi, a asigurării prezenţei responsabilor de grup, a serviciilor complete de catering, asigurarea pauzelor de cafea, pregătirea şi dotarea sălilor cu echipamente tehnice, înscrierea participanţilor pe liste de prezenţă, chestionare feedback, pregătirea şi verificarea strictă şi minuţioasă a tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Expert organizare evenimente, comunicare şi relaţii publice

 • Organizare evenimente
 • Comunicare si relatii publice
 • Publicitate
 • Strategie de marketing
 • Sondaje de opinie

Titlul proiectului: “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”cod SMIS 39601Obiectivul proiectului: implementarea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor, dimensionat după cerințele județului, prin intermediul căruia toate exigențele naționale și europene sa fie îndeplinite. În cadrul contractului de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului s-au realizat un ansamblu de măsuri privind publicitatea legată de proiect, informarea şi conştientizarea publicului în legătura cu scopul proiectului, necesitățile de implicare a comunității în scopul dezvoltării durabile și protecției mediului, precum și promovarea implicării financiare a Uniunii Europene în realizarea acestui proiect.Principalele responsabilităţi: coordonarea tuturor evenimentele proiectului, asigurarea echipamentelor de scenotehnică, sunet, lumini, asigurarea serviciile de publicitate şi comunicare, conştientizare publică, sondaje de opinie, comunicare şi relaţii publice, acţiuni de promovare în şcoli şi licee, relaţia cu presa locală şi natională, televiziuni, radio-uri. Serviciile de publicitate şi comunicare au constat în elaborarea, tipărirea, multiplicarea şi distribuţia materialelor publicitare şi de informare, afişe, roll-up bannere, autocolante, elemente decor, publicitate în mass-media (redactarea şi difuzarea comunicatelor de presă, anunţuri publicitare, concept, realizare şi difuzare spoturi video/audio), concept şi realizare pagină de internet inclusiv informări şi update-uri, montaj panouri publicitate cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală.

Expert organizare evenimente, comunicare si relatii publice

 • Organizare evenimente
 • Comunicare
 • Relatii publice
 • Publicitate

Titlul proiectului: „Reflexii culturale la Calafat – Turism şi Tradiţii pescăreşti pe malul Dunării", nr. proiect POP 2007-2013: RO 41 080514 09 08 0787Obiective specifice ale proiectului: informarea şi conştientizarea populaţiei din zona Calafat despre importanţa pe care pescuitul a avut-o şi, în continuare, o poate avea pentru fiecare localitate în parte, precum și promovarea implicării financiare a Uniunii Europene.Principalele responsabilităţi: coordonarea şi organizarea evenimentelor culturale, a seminariilor şi a festivalurilor (scenotehnică, lumini, sunet, artişti), asigurarea serviciilor de cazare pentru participanţi, asigurarea sălilor de desfăşurare a evenimentelor, asigurarea decontului transportului pentru participanţii la conferinţe, elaborarea, tipărirea, multiplicarea şi distribuţia materialelor publicitare şi de informare (afişe, bannere, roll-up, decor) cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală, redactarea şi difuzarea comunicatelor de presă, concept pagina web, comunicare şi relaţii publice

Expert organizare evenimente, comunicare si relatii publice

 • Organizare evenimente
 • Comunicare
 • Relatii publice

Titlul proiectului: Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Sistem Informatic destinat Managementului Activității Inspectoratului de Stat în Construcții” cod SMIS 27423Obiectivul proiectului: Implementarea unui nou sistem informatic destinat managementului activităţii instituţiei,Principalele responsabilităţi: coordonarea evenimentelor, asigurarea echipamentelor tehnice de tip scenotehnică de sunet, lumini, informarea transparentă şi corectă a tuturor beneficiarilor, publicitatea proiectului în vederea asigurării vizibilităţii şi promovării acestuia, conştientizare publică Servicii de publicitate şi comunicare: elaborarea, tipărirea, multiplicarea şi distribuţia materialelor publicitare şi de informare. Relaţii publice şi comunicare în cadrul evenimentelor.

Cursuri perfectionare

 • Organizare evenimente
 • Comunicare
 • Relatii publice

Specializare: Organizator târguri şi expoziţii / Certificat de absolvire competente antreprenoriale cod COR 243210 Curs perfecţionare „Planificarea şi organizarea evenimentelor”Relaţii publice şi comunicare / Certificat de absolvire competente antreprenoriale cod COR 333906 Curs perfecţionare „Planificarea campaniilor de relaţii publice”

Servicii

What i do

Servicii

Aptitudini

Skills

Aptitudini

Marketing online

Facebook
99%
Instagram
80%
Reclame platite Facebook Ads
99%
Reclame platite Google Ads
80%
Creare continut
90%

Webdesign

Magazine online
90%
Site-uri de prezentare
90%

Organizare evenimente

Conferinte/seminarii/mese rotunde/evenimente indoor
100%
Lansari de produse
95%
Fetivaluri/evenimente outdoor
80%

Design

Tiparituri - mape/pliante/brosuri/cataloage
80%
Bannere online
99%
Clienţi

Testimonials

Clienţi

Contact

Get in touch

Contact

Let's Keep In Touch

Povesteste-mi chiar azi despre afacerea ta, despre viziune, clienti sau obiective.